Muusikaosakonnas on võimalk valida põhi- ja huviõppevormi vahel. Pilliõpe: viiul, flööt, plokkflööt, klaver, klavessiin, klassikaline kitarr, basskitarr, saksofon, löökpillid (trummid), erinevad vaskpuhkpillid (tromboon, tuuba, trompet, eufoonium) MUUSIKATEOORIA TUNDIDE AJAD   ORKESTRITUNDIDE AJAD