Muusikaosakonnas on võimalk valida põhi- ja huviõppevormi vahel. Pilliõpe: viiul, flööt, plokkflööt, klaver, klavessiin, akordion, klassikaline kitarr