Muusikaosakonnas on võimalk valida põhi- ja huviõppevormi vahel. Pilliõpe: viiul, flööt, plokkflööt, klaver, klavessiin, klassikaline kitarr, basskitarr, saksofon, löökpillid (trummid), erinevad vaskpuhkpillid (tromboon, tuuba, trompet, eufoonium)
MUUSIKATEOORIA TUNDIDE AJAD
esmaspäeviti     kell 15.30 – 1. klass (algajad)
teisipäeviti         kell 15.30 – 2. – 4. klass
kolmapäeviti      kell 15.30 – 5. -7. klass + edasijõudnud Tunnid toimuvad Eragümnaasiumi algklasside maja 5. klassiruumis
 
ORKESTRITUNDIDE AJAD
teisipäeviti        kell 18.00-19.00 Eragümnaasiumi saalis
kolmapäeviti     kell 18.00-19.00 Eragümnaasiumi saalis