Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab kuni 31.augustini. Õppetöö toimub 1.septembrist kuni 31.maini.

Kohamaks ja õppemaks on jaotatud 12 kuu peale.

 Kohamaks ja õppemaks ühes kuus:
Muusikaosakonnas 82 € (kohamaks 53 € + õppemaks 29 €)
Tantsuosakonnas 51 € (kohamaks 22 € + õppemaks 29 €)
Kunstiosakonnas 66 € (kohamaks 42 € + õppemaks 24 €)

Tantsuosakond eelklass- 12 €, 12 kuud aastas

Õppuri eest, kelle elukohaks ei ole Rakvere linna elanike register, tuleb õpilase vanemal või hooldajal tasuda lisaks õppemaksule ka kohamaks. Kohamaksu ja õppemaksu osalist või täielikku kompenseerimist on võimalik taotleda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest vastavalt nende huvihariduse toetamise korrale.
Õppuri vanem või hooldaja on kohustatud teatama kirjalikult õpilase elukoha muutusest elanike registris 5 päeva jooksul peale registrimuudatuse tegemist.

Õppemaksu tasumine toimub üks kord kuus. Raamatupidamine väljastab arve iga kuu alguses eelneva kuu eest. Lapsevanem või hooldaja kohustub kinni pidama arvel näidatud maksetähtajast.

Lepingu ühepoolsest lõpetamisest õpilase huvikoolist lahkumisel ilma mõjuva põhjuseta teatab lapsevanem või hooldaja sellest kirjalikult ette vähemalt 30 päeva Hariduse- ja Kultuuriseltsile KAUR.
Õppuri lahkumisel mõjuva põhjusega (pikaajaline haigus, elukoha vahetus) teatab lapsevanem lepingu lõpetamisest kirjalikult põhjuse ilmnemisel esimesel võimalusel.
Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur (registrikood: 80095629) on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba ning arveid tasunud lapsevanem või hooldaja saab tagasi tulumaksu.

Huvihariduse toetamise kord: