Muusika- ja kunstikool Kaur on tegutsenud Rakveres erahuvikoolina aastast 1999, enne tegutseti Kauri lasteaia juures muusikaringidena. Kooli ja lasteaia omanikuks on Hariduse- ja kultuuriselts Kaur, mille juhatuse esimees on Anne Nõgu, ning kes on ka Rakvere Eragümnaasiumi direktor.