Tundide ajad

with Kommentaare pole

Muusikateooria tundide ajad: esmaspäeviti kell 15.30 – 1. klass (algajad) teisipäeviti kell 15.30 – 2. – 4. klass kolmapäeviti kell 15.30 – 5. -7. klass + edasijõudnud Tunnid toimuvad Eragümnaasiumi algklasside maja 5. klassiruumis Orkestritundide ajad: teisipäeviti kell 18.00-19.00 Eragümnaasiumi … Read More

1 2 3