Tundide ajad

with Kommentaare pole

Muusikateooria tundide ajad:
esmaspäeviti kell 15.30 – 1. klass (algajad)
teisipäeviti kell 15.30 – 2. – 4. klass
kolmapäeviti kell 15.30 – 5. -7. klass + edasijõudnud Tunnid toimuvad Eragümnaasiumi algklasside maja 5. klassiruumis

Orkestritundide ajad:
teisipäeviti kell 18.00-19.00 Eragümnaasiumi saalis
kolmapäeviti kell 18.00-19.00 Eragümnaasiumi saalis