Muusika-, kunsti- ja tantsuosakond pakuvad väga mitmekülgset huviõpet näiteks balletist loovtantsuni, samuti töötatakse kõikide kunsti põhiõppekavas ettenähtud kunstiliikidega.

Muusika- ja Kunstikool Kaur on tegutsenud Rakveres erahuvikoolina aastast 1999, enne seda tegutseti Kauri lasteaia juures muusikaringidena. Kooli omanikuks on MTÜ Hariduse- ja Kultuuriselts Kaur. Koolis õpib 140 õpilast, kes jagunevad muusika-, kunsti- ja tantsuosakonna vahel.Õppeteenust pakutakse üle Lääne-Virumaa ja Rakvere linn ostab koolist muusikaõppekava õpetamist 44 linna õpilasele. Muusikaosakonnas õpetatakse mitmeid populaarseid erialasid, nagu klaver, kitarr, plokkflööt, viiul, vaskpuhkpille, kuid ka löökpille (trumme).

Õppekavad on paindlikud, võimaldavad õppida tundma erinevaid muusikastiile, arvestatakse õpilase soove ja eeldusi. Kooli eesmärk ei ole niivõrd õpilaste edasiõppimine kõrgemas õppeasutuses, kuivõrd õpilaste isiksuse ja võimete suunatud areng ning rõõm muusika tegemisest. Koolis tegeletakse ka ansamblimänguga, aastast 2008 tegutseb laste vanamuusikaansambel, kes, samuti teised, muusika- ja balletiõpilased on sageli kutsutud esinema ka linna- ja maakondlikele üritustele.

VÕTA ÜHENDUST

 Asume aadressil
L.Koidula 4, 44308 RAKVERE